Eline Vereecken
Ingenieurswetenschappen (bouwkunde)

Vlaanderen telt honderden betonnen bruggen. We gebruiken die dagelijks, maar stellen ons nooit vragen bij de 'gezondheid' van die bruggen.

Toegepaste Bayesiaanse pre-posterior en levenscyclusanalyse voor het bepalen en optimaliseren van de waarde van monitoring voor betonconstructies

Bio

Eline Vereecken (°1995) is sinds 2018 burgerlijk ingenieur bouwkunde en sinds 2022 doctor in de ingenieurswetenschappen (bouwkunde). Ze is gepassioneerd door stabiliteit (van bouwwerken), maar ook door vernieuwing, verdieping en wetenschap in het algemeen. Je kan haar terugvinden met de neus in de boeken, al lopend door de bossen, met vrienden of familie in de keuken, of met collega’s op de werf. 

Doctoraat in het kort

"Een groot deel van de bruggen in Vlaanderen is verouderd. Zo werd ruim een kwart ervan vòòr 1945 gebouwd. Nu veel van die bruggen het einde van hun vooropgestelde levensduur naderen, rijst de vraag hoe lang we ze nog in hun huidige toestand kunnen gebruiken. Daarom ontwikkelde ik een nieuw kader voor het optimaliseren van meetcampagnes van bestaande betonconstructies. Door verschillende types meetinformatie te combineren, kon ik modellen die de slijtage inschatten verbeteren en zo nauwkeurigere voorspellingen doen over de resterende levensduur van de bruggen. Dit werk kan de basis vormen voor de ontwikkeling van een soort 'gezondheidsapp' voor bruggen." 

 

Waarom is jouw doctoraat belangrijk?

"Het onderhoud van onze bruggen gebeurt momenteel via visuele inspecties en het driejaarlijks opmeten van de vervormingen van een brug. Pas als men bij die controles sterke vervormingen of schade waarneemt, wordt er actie ondernomen. Mijn doctoraat maakt een meer proactieve onderhoudsstrategie mogelijk, zodat we herstellingen vroeger kunnen uitvoeren. Zo kunnen we verdere schade voorkomen, verminderen of vertragen. Op die manier heb je minder grote ingrepen nodig en wordt het onderhoud ook goedkoper."

 

Waarom wil je het publiek informeren over jouw onderzoek?

"Brokkelbruggen komen regelmatig in de media: liefst 200 betonnen bruggen hebben verscherpte aandacht nodig van de Vlaamse overheid. Het probleem is dus gekend bij het publiek, nu het onderzoek naar oplossingen nog!"