Ik wil tegenwicht bieden tegen het clichébeeld dat katholieken per definitie tegen ingrepen als abortus zouden zijn

Geboorteperikelen: verloskunde, religie en medische ethiek in België (ca. 1830-1914)

Bio

Jolien Gijbels (°1991) is als Fulbright en BAEF gastonderzoeker verbonden aan de Johns Hopkins University (Verenigde Staten). Ze schreef aan KU Leuven een doctoraat over moeilijke bevallingen in negentiende-eeuws België. Ze is co-redacteur van het publieksboek ‘Het diner in de dinosaurus en andere verhalen uit de nieuwe cultuurgeschiedenis’.

Doctoraat in het kort

"Ik onderzocht de omgang van katholieke en liberale dokters met moeilijke bevallingen in negentiende-eeuws België. Door de hoge sterftecijfers bij verloskundige operaties meenden de meesten dat ze een keuze moesten maken tussen het leven van de moeder en dat van het kind. Ik toon aan dat religie en interacties met patiënten antwoorden boden op de ethische vragen van artsen." 

Waarom is jouw doctoraat belangrijk?

"Vandaag bestaat er ophef over keizersneden waarbij de toestemming van patiënten niet of onvoldoende expliciet wordt gevraagd. Inzicht in de rol van patiënten bij medische beslissingen in het verleden kan helpen bij het nadenken over hedendaagse zorgmodellen waarin de patiënt centraal staat." 

Waarom wil je het publiek informeren over jouw onderzoek?

"Ik wil tegenwicht bieden tegen het clichébeeld dat katholieken per definitie tegen ingrepen als abortus zouden zijn. Religieuze artsen in het verleden namen heel verschillende houdingen aan ten opzichte van controversiële verloskundige ingrepen die het leven van foetussen bedreigden en beëindigden."