Kim Lecoyer
Rechten

Religie kan de emancipatie van moslimvrouwen niet alleen belemmeren, maar ook bevorderen

De rechten van Belgische moslimvrouwen in gezinsleven en in conflicten: Een sociaal-juridisch onderzoek

Bio

Kim Lecoyer (°1982) is Master in de Sociale en interculturele Psychologie, Master in de Arabistiek en Islamkunde en ze behaalde ook een ManaMa in Wereldgodsdiensten, Interreligieuze Dialoog en Religiestudie. Ze doctoreerde in de Rechten aan het Centrum voor Mensenrechten van de Universiteit Gent, waar ze onderzoek verrichte naar conflicten en bemiddeling in Belgische moslimgezinnen. Momenteel doceert Kim in de opleidingen Orthopedagogie en Gezinswetenschappen aan de Odisee Hogeschool. Als onderzoeker bij het Kenniscentrum Gezinswetenschappen van diezelfde Hogeschool werkt ze rond thema’s in verband met culturele en religieuze diversiteit in relatie tot gezinsleven en gezinsondersteuning.

Doctoraat in het kort

"In mijn doctoraat onderzocht ik vrouwenrechten en het ontstaan van rechtsbewustzijn in de context van familiale geschillen binnen Belgische moslimgezinnen. Sommige vrouwen maken geen gebruik van wettelijk beschermde rechten, indien ze geloven dat dit indruist tegen hun religieuze normen. Toch kan religie de emancipatie van moslimvrouwen niet alleen belemmeren, maar ook bevorderen." 

Waarom is jouw doctoraat belangrijk?

"Gendergelijkheid en emancipatie van vrouwen blijven actuele en belangrijke thema's en er is nog vrij weinig geweten over rechtspraktijken van Europese en Belgische moslims. Het versterken en beschermen van vrouwenrechten binnen de familiale kring is een thema van groot maatschappelijk belang." 

Waarom wil je het publiek informeren over jouw onderzoek?

"Er heersen veel -vooral negatieve- stereotypes over moslims in het algemeen en over Islam en vrouwenrechten in het bijzonder. Mijn onderzoek laat toe om meer nuance te brengen in het maatschappelijk debat en om daadwerkelijk een verschil te maken voor het leven van vele vrouwen en hun gezinnen." 

VIDEO PITCH