Goodbye Scriptie vzw 👋 Welcome SciMingo 🦩

Nieuws

Scriptie vzw, de organisatie achter de Vlaamse PhD Cup, verandert van naam. ‘We slaan onze vleugels uit onder de naam SciMingo. Met de ambitie om meer dan ooit jonge onderzoekers te coachen in sterke en evenwichtige wetenschapscommunicatie’, zegt coördinator Arnaud Zonderman.

Tijdens het coronajaar 2020 vierde de organisatie haar 15-jarig bestaan. Ze blikte terug op de mooie weg die is afgelegd, en bepaalde de route voor de komende jaren. Daarbij stelde ze haar missie scherper.

‘We willen wetenschapscommunicatie bevorderen en mikken daarbij vooral op jonge onderzoekers’, zegt Zonderman. ‘We willen hen aanzetten over hun onderzoek te communiceren voor het brede publiek, en hen leren hoe ze dat best doen. We zullen wetenschappers meer dan ooit begeleiding bieden, promotiekansen geven en hen connecteren met pers en publiek.’

Dat moet een nieuwe generatie onderzoekers helpen doen opstaan die doordrongen is van het belang van wetenschapscommunicatie en er al in het begin van de carrière tijd en energie in investeert. Doel is wetenschappelijk onderzoek en kennis maximaal te laten doorstromen naar de samenleving en het draagvlak voor wetenschap bij het publiek te versterken.

Vanaf nu heet de organisatie ‘SciMingo’ – een samentrekking van ‘science’ & ‘flamingo’. ‘Een originele en speelse naam die beter matcht met onze doelgroep.’ Flamingo? ‘Voor een onderzoeker is wetenschapscommunicatie een evenwichtsoefening: een wetenschapper wil zo compleet en genuanceerd mogelijk zijn, terwijl het publiek meer to-the-point communicatie verwacht. SciMingo zal onderzoekers het juiste evenwicht helpen te vinden – hoe het publiek aan te spreken zonder zichzelf of hun onderzoek te verloochenen. Als volleerde flamingo's, meesters in evenwicht.’

Het team van SciMingo

👉 Browse door onze projecten, waaronder de aankomende Scicomm academy

👉 Join our flamboyance: SciMingo werft aan 

SciMingo