Een nieuwe doorbraak in hart-en vaatziekten

Artikel

Een nieuwe doorbraak in hart- en vaatziekten

 

Hart- en vaatzieken vormen nog steeds de nummer 1 doodsoorzaak wereldwijd. Onderzoekers van de KU Leuven en de universiteit van Cambridge (UK) ontdekten een nieuwe speler die tussenkomt in het ontstaan van een infarct. De ontdekking van dit nieuwe deeltje is hoopvol naar de toekomst toe voor de ontwikkeling van nieuwe medicijnen in de strijd tegen hart- en herseninfarcten.

Jaarlijks sterven ongeveer 31 miljoen mensen wereldwijd ten gevolge van hart- en vaatziekten. Hoewel er reeds heel wat goede geneesmiddelen bestaan voor de behandeling van hart- of herseninfarcten (zoals bijvoorbeeld aspirine), blijft doorgedreven onderzoek naar nieuwe spelers en nieuwe geneesmiddelen voor het behandelen en voorkomen van deze ziekten erg belangrijk.

Quote 1Bepaalde aandoeningen zoals suikerziekte, verhoogde bloeddruk of obesitas en bepaalde slechte gewoonten zoals roken en vetrijk eten, zorgen na verloop van tijd voor aantasting van onze bloedvaten. In de bloedvatwand gaan zich namelijk belangrijke cholesterolophopingen vormen. Deze cholesterolophopingen worden na verloop van tijd erg fragiel waardoor het risico ontstaat op een scheur. Bij het scheuren van dergelijke ophoping komen allerlei stoffen vrij in het bloed die vrijwel ogenblikkelijk zorgen voor het samenklitten van passerende bloedplaatjes in een bloedklonter. Indien de gevormde bloedklonter groot genoeg is, zal dit zorgen voor een afsluiting van de bloedstroom in het bloedvat en ontstaat er een infarct. Stel dat dit gebeurt in een belangrijk bloedvat van het hart of van de hersenen, dan ontstaat een hart- of herseninfarct.

Hoop om infarcten te vermijden
Recent werd een nieuwe deeltje ontdekt, genaamd PEAR1. Onderzoekers toonden aan dat dit deeltje vooral voorkomt aan het oppervlak van bloedplaatjes en in de wand van bloedvaten, hoewel de reden waarom het daar zit ongekend bleef. Ons onderzoek toonde aan dat bloedplaatjes in een klonter veel meer PEAR1 bevatten dan wanneer zij gewoon rondcirculeren in het bloed.  Daarom bestudeerden we de rol van deze nieuwe speler tijdens het cruciale moment van het infarct: tijdens de bloedklontervorming. Onze resultaten toonden aan dat bloedklontervorming veel minder optrad wanneer PEAR1 verwijderd werd van menselijke bloedplaatjes. Minder klontervorming geeft bijgevolg minder afsluiting van de bloedstroom in het bloedvat en op deze manier kan een belangrijk infarct mogelijks vermeden worden.  

Nu de rol van deze nieuwe speler op bloedplaatjeQuote 2s en in de wand van bloedvaten opgehelderd is, kan verder onderzoek zich richten op de zoektocht naar nieuwe geneesmiddelen die PEAR1 kunnen stilleggen. Deze resultaten zijn hoopvol naar de toekomst toe voor de ontwikkeling van nieuwe behandelingen in de strijd tegen hart- en vaatziekten.


Artikel door Christophe Vandenbriele 

Christophe Vandenbriele volgde een training in populairwetenschappelijk schrijven door Ann De Ron - www.fishgrowfeet.be