Bedplassen bij kinderen: wacht niet om te behandelen

Artikel

Ouders mogen de behandeling van bedplassen niet uitstellen. Bedplassen heeft meestal een medische oorzaak en kan dus behandeld worden. Een goede behandeling van bedplassen zorgt ervoor dat kinderen beter slapen en zich beter in hun vel voelen.

“Wat als mijn vriendjes het ontdekken? Ze gaan me uitlachen, ik durf niet mee op bosklassen.” Dit is de grootste zorg van Ruben, een jongen van 10 jaar. In elke klas van het eerste leerjaar zijn er naar schatting twee kinderen die bedplassen. Vanaf de leeftijd van 6 jaar kan je bij de huisarts terecht om bedplassen te behandelen. De huisarts gaat na wat precies de oorzaak is en stelt een gepaste behandeling voor. Sommige kinderen maken teveel urine aan tijdens de nacht, zoals Ruben. Ruben kreeg daarom medicatie en vertrok zorgenvrij op bosklassen. Andere kinderen hebben een te kleine blaas, dan helpt de plaswekker. Slechts in een minderheid zijn psychologische problemen de oorzaak. Soms verloopt de behandeling moeizaam en kan doorverwijzing naar een meer gespecialiseerde dienst aangewezen zijn.

Ouders wachten vaak te lang om de stap naar de huisarts te zetten en denken dat het wel zal overgaan. Ondertussen staan ze niet of te weinig stil bij de gevolgen. Kinderen die bedplassen kunnen veel negatieve gevoelens ervaren zoals verdriet, schaamte, vernedering, angst, schuld. Vooral als ze ouder worden, dan groeit het besef dat ze anders zijn. Ze hebben een probleem dat ze zelf niet kunnen oplossen. Op kamp gaan en uit logeren zijn zo goed als onmogelijk. En zelfs als ze de moed en het lef hebben om het toch te doen gaat het gepaard met veel stress.

Ook voor de ouders is bedplassen niet te onderschatten. Bedplassen heeft gevolgen voor het hele gezin: emotioneel, financieel en praktisch. Zo vertelde Annick, mama van Ruben: “Ruben wil geen luier meer dragen en dus moet ik elke dag wassen, wassen en nog eens wassen.”

Kinderen ervaren voordelen bij een behandeling. Dit toont het doctoraatsonderzoek van Charlotte Van Herzeele. Na een succesvolle behandeling verbetert het gedrag en het geheugen en voelen ze zich minder angstig en verdrietig. Een behandeling van bedplassen zorgt ook voor een goede nachtrust. Zonder behandeling schoppen de meeste kinderen in hun slaap, ze maken zichzelf verschillende keren wakker, vaak onbewust. Door kinderen te behandelen vermindert het schoppen en kunnen ze doorslapen. Uitgeslapen aan de dag beginnen zorgt ervoor dat kinderen zich beter voelen.

“Eindelijk kon ik eens wakker worden in een droog bed, mijn wens was uitgekomen!” Dit is wat Sara zei toen ze de eerste nacht droog was na behandeling met de plaswekker.

Aan alle ouders: als je kind bedplast, wacht niet met behandeling!
 


Artikel door Charlotte Van Herzeele 

Charlotte Van Herzeele volgde een training in populairwetenschappelijk schrijven door Ann De Ron - www.fishgrowfeet.be