Ongelijkheid zorgt ervoor dat mensen zich terugtrekken van de politiek

De politiek van ongelijkheid. Economische ongelijkheid, politiek vertrouwen, en electoraal gedrag

POPULARISEREND ARTIKEL

Ongelijkheid voedt ongelijkheid

Bio

Silke Goubin (°1993) werkt als postdoctoraal onderzoeker bij het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (HIVA) aan de KU Leuven. Ze behaalde in 2021 haar doctoraat in de sociale wetenschappen. Ze is gebeten door “onderzoek dat werkt”: onderzoek dat een antwoord biedt op sociale uitdagingen, zoals groeiende economische ongelijkheid, of hoe mensen nadenken over politiek.

Doctoraat in het kort

"Beïnvloedt de mate van economische ongelijkheid het politiek vertrouwen en stemgedrag van burgers in Westerse democratieën? En hoe kan politiek vertrouwen bijdragen tot meer steun voor inkomensherverdeling? Mijn doctoraat onderzoekt deze vragen op basis van Europese survey data (2002-2020)." 

Waarom is jouw doctoraat belangrijk?

"Economische ongelijkheid stijgt in Westerse democratieën. In mijn doctoraat bestudeerde ik of dit gepaard gaat met steun voor specifieke partijen, politiek wantrouwen en steun voor herverdeling. De resultaten verklaren waarom sommige landen meer en andere minder succesvol zijn in het bestrijden van ongelijkheid." 

Waarom wil je het publiek informeren over jouw onderzoek?

"Ik wil nuance in het debat brengen: vaak worden er grote claims gemaakt over de politieke gevolgen van ongelijkheid (meer protest, opkomst populisme, etc.), terwijl mijn onderzoek net aantoont dat mensen zich terugtrekken van de politiek. Daarnaast wil ik de gevolgen van mijn onderzoek voor het beleid in de verf zetten. Ik wil tot slot ook transparantie geven over mijn onderzoek en hoe het werd gevoerd."